Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в сайта на ОУ "Антон Страшимиров" !

Мисията на училището е да се утвърди като конкурентноспособен и привлекателен център за всички деца, подлежащи на задължително обучение от района и околните населени места.

Усилията на Ръководството и колектива са насочени към:

  • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес, спазване на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;
  • Подобряване на функционалната грамотност на учениците в обучението по всички предмети;     
  • Използване информационните технологии в целия образователен процес;
  • Участие в  различни проекти;
  • Изграждане на стабилни  взаимоотношения на толерантност и разбирателство с родители, партньори и неправителствени организации;
  • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото;
  • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.

Като част от съвременното демократично общество, децата, обучавани в училището, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Училище на бъдещето

Новини

Конкурс "Аз пиша и мечтая"

"Обединени срещу COVID-19"

Подари надежда!

Проекти

"Обединени срещу COVID-19"
Mobile Basik Edukation for Adults